logo

Zadzwoń i umów sie z doradcą: 44 633-62-32

Zalety outsourcingu

Koncentracja na własnym biznesie

Dzięki wyłączeniu części działalności na zewnątrz i powierzeniu jej specjalistom – zarządzający mają możliwość sprawowania kontroli nad mniejszą organizacją i wyłącznej koncentracji na działalności podstawowej generującej zyski. Pozwala to na zwiększenie efektywności działania Klienta.

Niższe koszty prowadzenia działalności

Firmy często nie są świadome pełnych kosztów utrzymania działów wsparcia, w szczególności finansowo-księgowych, kadrowych czy IT. Są one zawężane do  kosztów wynagrodzeń. Aby całościowo skalkulować koszty działów wsparcia, należy dodatkowo uwzględnić:

  • zużycie materiałów biurowych, prenumeraty, 
  • sprzęt komputerowy i licencje na systemy IT, 
  • wyposażenie miejsca pracy, 
  • koszt lokalu zajmowanego przez dział, 
  • inne koszty pracownicze, w tym szkolenia, ZFŚS, zastępstwa na czas urlopu, choroby, delegacje itp. 

Biuro rachunkowe również ponosi ww. koszty, jednak jest w stanie osiągnąć znacznie wyższą efektywność dzięki:

  • specjalizacji i koncentracji wyłącznie na świadczonych usługach, które w przeciwieństwie do Klientów, są dla nas działalnością podstawową podlegającą nieustannemu doskonaleniu, 
  • wykorzystywanie optymalnych i skalowalnych rozwiązań informatycznych w zakresie zintegrowanego systemu do zarządzania oraz systemu do obiegu dokumentów i spraw – największą synergię osiągając przy integracji systemowej z Klientem, 
  • zdobytemu doświadczeniu we współpracy ze znaczną liczbą Klientów o różnych potrzebach i preferencjach. 

Ograniczenie ryzyka i zapewnienie poufności danych

Stopień skomplikowania polskich przepisów podatkowych, jak również nieprzewidywalność i zmienność ich interpretacji przez organy administracji państwa są jednymi z najistotniejszych ryzyk prowadzenia działalności. Dzięki wyborowi profesjonalnego partnera outsourcingowego, zarząd firmy, właściciel ogranicza ryzyko związane z nieznajomością lub nieprawidłową interpretacją przepisów prawno-podatkowych. Dodatkowo wyłączenie czynności rachunkowych na zewnątrz powoduje autentyczne zwiększenie poziomu poufności danych – na przykład dotyczących wynagrodzeń.