logo

Zadzwoń i umów sie z doradcą: 44 633-62-32

Obsługa kadrowa

 • opracowywanie regulaminów (pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.),
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy,
 • absencje, badania lekarskie, uprawnienia itp.),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac z umów o pracę i cywilnoprawnych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami składek ZUS,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS i PFRON,
 • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych,
 • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.),
 • naliczanie świadczeń wynikających z ZFŚS,
 • obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych.