Nowe ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

thumb

Kolejnych 45 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych, to główne cele założeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanych w Ministerstwie Gospodarki. Rada Ministrów przyjęła dokument 23 kwietnia 2013 r.

Dokument zawiera 45 zmian w prawie gospodarczym, które dotyczą 27 ustaw. Wprowadza on m.in. zmiany w zakresie procedur kontrolnych w polskich portach morskich, prawa podatkowego oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych. Zniesienie samych obowiązków informacyjnych ujętych w projekcie założeń ustawy powinno przynieść przedsiębiorcom blisko 300 mln zł oszczędności rocznie.

Zaproponowane rozwiązania koncentrują się na ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz ograniczeniu obowiązków informacyjnych. Zostały one przygotowane na podstawie zidentyfikowanych rzeczywistych problemów w działalności gospodarczej m.in. we współpracy z organizacjami przedsiębiorców i innymi resortami.

Zmiany mają m.in.:

  • ograniczyć obowiązki statystyczne dla mikroprzedsiębiorców
  • znieść obowiązek sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w miesięcznych raportach imiennych
  • znieść obowiązek uzyskiwania przez przedsiębiorców obligatoryjnego potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
  • wprowadzić wiążącą informację taryfową w zakresie podatku akcyzowego

Źródło: www.mg.gov.pl